Upptäck vårt sortiment efter användningsområde

Ljus spelar en avgörande roll i de flesta miljöer, och behöver därför anpassas för hur man använder utrymmet. Ljuset kan förändra och förbättra en plats, inte bara estetiskt utan också genom att skapa en känsla av säkerhet och komfort. I en industriell miljö kan rätt belysning underlätta arbetet och öka produktiviteten, medan den i ett parkeringsgarage kan bidra till ökad säkerhet och trygghetskänsla. Oavsett sammanhang är det viktigt att tänka på hur det mänskliga ögat uppfattar ljuset, eftersom det påverkar hur vi upplever, agerar och mår i dessa rum.  

Vill du ha en ljusplanering?

Skicka din förfrågan till:

ljusplanering@exaktor.se

Vill du ha en offert?

Skicka din förfrågan till:

offert@exaktor.se

Vill du lägga en order?

Skicka din beställning till:

order@exaktor.se

Kontakta kundsupport

Behöver du hjälp med order, förfrågningar eller teknisk support om våra produkter?

Din dokumentsamling

Dokument