Varför Exaktor?

Vi belyser morgondagen

Vi arbetar för att vara en inspirerande och kunnig leverantör och partner inom belysningslösningar – vi vill även driva den belysningstekniska utvecklingen på marknaden och i samhället i stort. Med kunskap, tillverkning i Sverige och nytänkande levererar vi belysningslösningar som vi känner stolthet över.

Rådgivande partner och kunnig leverantör

Med över 75 års erfarenhet inom belysning utgår vårt sortiment och våra leveranser från en märkbar kunskap. Vi har samlat på oss kompetens kring belysningslösningar och förståelse för marknadens utmaningar för att veta hur vi tar fram långsiktiga lösningar som belyser morgondagen. Vi är både en rådgivande partner och en kunnig leverantör som erbjuder kompletta lösningar för ditt projekt.

Tillverkning i Sverige

Med tillverkning i Sverige har vi noggrann kontroll över hela tillverkningen och säkerställer att våra produkter håller hög kvalitet. Vår tillverkning består enbart av kända komponenter från stora komponenttillverkare – som följer Zhaga-standard. Det ger en extra trygghet att våra lösningar är långsiktiga och möjliga att underhålla, reparera och laga i framtiden.

Kund­anpassningar och produkt­utveckling

Vår egen fabrik ger oss en utstickande flexibilitet och möjlighet till kundanpassningar. Vi följer marknadens behov och lyssnar på våra kunder. Med vår kompetens och erfarenhet vet vi vad varje situation kräver för lösning och kan vara nytänkande. Det gör att vi smidigt kan göra anpassningar och komplettera våra produkter för ditt behov och projekt. Med närhet till våra kunder och vår tillverkning i fabriken är vi med och leder den belysningstekniska utvecklingen.

Projektprocess

Vi arbetar efter en tydlig projektprocess med fem enkla steg. Varje projekt börjar med att vi besöker platsen, lyssnar på ditt behov och skapar oss en fördjupad förståelse. Utifrån det lämnar vi förslag på lösningar baserade på hög kompetens och lång erfarenhet. Våra lösningar bygger på ett helhetstänk och ett stort fokus på hur vi minskar energiåtgången för bland annat fastighetsägare – vilket gör att vi sätter ljus på långt mer än bara belysningen.

Våra referenscase

Din dokumentsamling

Dokument