Köpvillkor

Ladda ner
reklamationsblankett

Reklamationsblankett

Köpvillkor

Garanti och returrätt

Våra standardarmaturer omfattas av garanti och returrätt enligt ALEM09.

Returer måste godkännas av Exaktor/Proton Lighting AB. Kontakta oss för att få ett returnummer att märka följesedeln med. Ange alltid Batchnr./TO:nr. vid kommunikation gällande garanti och returärenden. Returavdrag för standardprodukter i oskadad förpackning är 20 %.

Om produkten ej är i fullgott skick har Exaktor/Proton Lighting AB rätt till större returavdrag. Specialprodukter eller kundunika produkter återtas ej.

Transportskador

Om transportskador uppkommit måste anmälan göras av köparen till speditören inom 8 dagar.

Allmänna villkor

Betalningsvillkor

Per 30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan utgörs av referensränta med tillägg av 8,00 %-enheter.

Leveransvillkor

Leveranser sker frakt- och emballagefritt enligt ALEM 09 för order med nettofakturavärde över 10000 kr. För order med nettofakturavärde understigande 10000 kronor står köparen för frakten.

Erkänt leveransdatum avser tidpunkt då godset lämnar Exaktor/Proton Lighting AB:s lager.

Offert

Giltighet : Anbudet gäller 30 dagar från offertdatum, om annat ej angivits. Eventuella tillägg för index anges. Leveranstid gäller med reservation för mellanliggande försäljning.

Avvikelser från anbud: Om anbudet köps delvis eller med ändringar som ej harmoniserar med anbudet, förbehåller sig säljaren rätten till omförhandling av villkoren.

Handlingar: ritningar och specifikationer upprättade av säljaren är säljarens egendom och får ej utan säljarens skriftliga medgivande delges tredje man.

Returer

Alla returer måste godkännas av Exaktor/Proton Lighting AB. Returer ska märkas med erhållet returnummer. Vid returer skall köparen ange nummer och datum på säljarens faktura och/eller följesedel för de aktuella varorna.

Endast returer på grund av fel eller annan orsak vartill Exaktor/Proton Lighting AB varit vållande, godkännes utan extra kostnader för köparen. Vid returer, som beror på annat än ovanstående, krediteras köparen nettofakturavärdet med ett avdrag som för normalt lagerförda varor är 20 %. För att returer skall godkännas av Exaktor/Proton Lighting AB skall varorna återsändas i nyskick, med samtliga delar i behåll och i obruten förpackning. Om produkten ej är i fullgott skick eller beror på annat än ovanstående har Exaktor/Proton Lighting AB rätt till större returavdrag.

Specialprodukter eller kundunika produkter återtas ej.

Köparen står för returfrakt samt risken för returnerade varor till dess att Exaktor/Proton Lighting AB skriftligen kvitterat mottagandet av de returnerade varorna.
Varor, som inte inkluderar LED-komponenter, och som inte returnerats inom tre månader från leveransdagen, tas inte i retur. Varor, som innehåller LED-komponenter, och som inte returnerats inom två månader från leveransdagen, tas inte i retur.

Garantiärende & reklamation

Köparen skall vid fel skriftligen reklamera detta på Exaktors/Proton Lighting AB:s reklamationsblankett.

Fel som märkts, eller borde ha märkts när varan överlämnades till köparen, skall reklameras inom fem arbetsdagar därefter och innan varan monteras. I annat fall ska varan reklameras inom tio arbetsdagar efter det att felet märkts eller borde ha märkts eller annars kommit till köparens kännedom genom reklamation från annan.

Exaktor/Proton Lighting AB:s ansvar för levererade varor framgår av ALEM 09, dock med begränsningen att ansvarstiden kan vara kortare i enlighet med tillverkarens specifikation gällande elektronikkomponenternas livslängd. Exaktor/Proton Lighting AB:s ansvar är villkorat av att Proton Lighting AB:s montageanvisning till fullo följts vid installationen och användandet av varan. Innan en vara returneras ska den märkas med returnummer.

Om transportskador uppkommit måste anmälan göras av köparen till speditören inom 8 dagar.

ALEM09

Äganderätt

Vi förbehåller oss ägande rätten till försåld egendom tills full likvid erlagts.

Övriga villkor

Utöver ovan angivna villkor gäller mellan parterna träffat avtal och däri intagna villkor samt ALEM 09. Om motstridiga uppgifter finns i parternas avtal, ovannämnda villkor och i ALEM 09, skall villkoren i avtalet äga företräde före ovan angivna villkor och ALEM 09.

Din dokumentsamling

Dokument