Det handlar om trygghet och säkerhet för alla!


Visste du att den som kontrollerar en armatur på Proton Lighting är personligt ansvarig för att allt fungerar som det ska? Elsäkerhetsutbildning är obligatoriskt för alla montörer – och samarbete på golvet självklart.

Varje monterad armatur testas genom bland annat ett funktionsprov där montören mäter effekten, kollar alla funktioner och inspekterar LED-kortet så att alla delar lyser.

Det jobb som utförs av montörerna på Proton Lighting handlar verkligen om att göra skillnad eftersom en felaktigt monterad eller skadad produkt i förlängningen kan innebära en livshotande risk för användaren. Lagkraven är tydliga i elsäkerhetsstandarden EN 60598. CE-märkningen är kvittot på att alla lagar och regler uppfylls.

För Ida Lindholm har elsäkerhetsarbetet blivit rutin.

– Det första som händer varje morgon är att ansvarig montör gör ett test på sitt eget provskåp med provutrustning. Vi kallar det för ett godmorgontest. I testet testar man att provskåpet fungerar som det ska och kan testa ordentligt.

För provskåpet och provutrustningen måste såklart vara hundraprocentig när testerna utförs. Provskåpet testar alltid produkterna i fyra olika delar och montören ställer in sitt provskåp för första produkten som skall testas i sin order.

Första delen som testas är jordanslutningen. Nästa del är ett isolationsprov där montören kontrollerar att strömmen håller sig i ledningarna. Att inga kablar ligger i kläm och att inget hål har uppstått i någon kabelisolering som orsakar kortslutning. Tredje testet kontrollerar att man kopplat rätt i produkten. Fjärde testet är ett funktionsprov där provskåpet mäter upp att produkten har rätt effekt samt att funktioner som ”av” och ”på” funkar. I denna del lyser produkten och montören har tid på sig att kontrollera att allt lyser med hjälp av mörka skyddsglasögon eller ett mörkt visir.

När montören har monterat klart produkten innan provningsdelen görs en okulär besiktning för att se att produkten ser bra ut, att det till exempel inte fins någon repa i lacken, eller om någon skruv sitter lös och så vidare. Allt detta kontrolleras på varje armatur som lämnar tillverkningen.

Etiketter som typetikett med artikeldata och batchnummer fästs samt ytterligare två etiketter sätts på varje produkt, en som visar anställningsnumret för den som monterat, en annan som visar anställningsnumret för den som provat armaturen.

– Det gör att vi har full spårbarhet. Skulle något problem uppstå så ringer kunden vår reklamationsavdelning och om det handlar om att en montör har gjort något fel så får vi förstås gå tillbaka och se vad som har hänt.

– Idag försöker vi också göra så att man inte provar den armatur man själv har monterat, för att vi ska få så många ögon på varje armatur som möjligt, säger Ida.

Men känns det inte lite nervöst att ha ett så stort ansvar? Ida skakar på huvudet. Man kan inte gå omkring och tänka på det.

– Man tar det ansvar man får, och blir det problem någonstans så hjälper man varandra. Det är mycket samarbete ute på golvet, säger Ida.

Som nyanställd montör på Proton Lighting får du en fadder som hjälper dig in i rutinerna och det finns också teknisk support till hjälp för de montörer som har jobbat lite längre. Själva provningen av armaturer får man som ny montör inte utföra förrän man har genomgått elsäkerhetsutbildningen i tre delar; elsäkerhet, elmontering och elprovning. Därefter görs ett test och är montören godkänd får man ett intyg.

– Det handlar om trygghet och säkerhet för alla!

Ida Lindholm jobbar med planering på Proton Lighting i Värnamo, men har tidigare jobbat som montör och teknisk support med fokus på specialarmaturer och kundanpassade belysningar.

På Proton Lighting i småländska Värnamo utvecklas och tillverkas belysning och belysningslösningar för industri, kontor, skola, bostad, butik och utemiljö.

Proton Lighting har mer än 70 års erfarenhet av offentlig belysning och är mest kända för varumärket Exaktor.

Din dokumentsamling

Dokument