I framkant för hälsosamma ljusmiljöer


Ljuset har påverkat och styrt människan sedan historiens början. Idag finns goda möjligheter att efterlikna det naturliga dagsljuset även inomhus. Viktiga framsteg – både för hälsa och välmående.

– När solen går upp på morgonen blir vi pigga och vakna och när solen går ner signalerar kroppen att vi ska ta det lugnt. Men idag följer vi inte alltid det mönstret. Under de senaste 150 åren, i takt med industrialiseringen, har det konstgjorda ljuset gjort det möjligt att jobba även när solen går ner, säger Mandus Rudholm.

Han är säljare på Proton Lighting och ser hur intresset växer, bland annat inom vården och inom industrin, för att skapa goda ljusmiljöer. För ljuset påverkar både kropp och själ, ergonomi och prestation.

– Många gånger är ljuset en ren arbetsmiljöfråga. Felaktig belysning kan till exempel göra att du kisar, blir bländad och spänner dig. Ljuset är också en intressant ledarskapsfråga eftersom bra ljus ger friskare personal som presterar bättre, säger Mandus.

Faktum är att ljustemperaturen kan vara helt avgörande.

4000K (Kelvin) är det allra vanligaste på en arbetsplats, men vissa armaturer från Proton Lighting går ända upp till 6500K vilket upplevs som extremt ljust och kallt.

– Du kan jämföra det med en solig vinterdag utomhus när himlen är klarblå, då kanske du kommer upp i 10000K där ute. Arbetsmässigt blir vi mer produktiva och fokuserade i det kallare ljuset, säger Mandus.

Men ibland har vi helt andra behov, exempelvis att genomföra ett möte som gynnas av en mer avslappnad miljö. Mandus dimrar belysningen i rummet där vi möts till behagliga 2700K.

– Det här är ungefär samma ljus som vid soluppgång och solnedgång. I det här ljuset blir vi mer sociala och har lättare att hantera eventuella konflikter, berättar Mandus.

Utbudet hos Proton Lighting växer starkt inom området Tunable White.

Med Tunable White kan man med olika inställningar också kan anpassa belysningen så att den följer dagsljuset utanför.

– Det här kommer att växa ännu mer och jag tänker mig att exempelvis skolor skulle vinna mycket på att använda Tunable White. Det skulle kunna göra stor skillnad att läraren anpassar ljuset efter vad eleverna ska göra i klassrummet, om man till exempel behöver koncentration eller om man ska diskutera, säger Mandus.

En annan viktig fråga när det gäller ljuskvalitet är graden av färgåtergivning. Till exempel vill du inte få en obehaglig överraskning när du kommer från klädbutiken ut i dagsljuset och ser din nya tröja i en helt annan färgnyans än i provrummet. Inom tillverkande industri behövs rätt färgtemperatur för att bedöma kulörer i själva produktionen. Och inom vården kan rätt färgåtergivning till och med vara en livsavgörande fråga.

– Om färgåtergivningen är dålig ser du inte det röda lika bra vilket gör att en läkare riskerar att inte bedöma sårskador och infektioner på rätt sätt.

Vi gör skillnad.

Proton Lighting gör skillnad i alla nämnda situationer, menar Mandus, eftersom vi ligger i framkant både vad gäller dagsljuskompensation, olika styrningar, avbländning och färgåtergivning.

– Vår uppgift är att hjälpa kunden att påvisa rätt ljuskvalitet och jag känner verkligen att vi lämnar ifrån oss bra produkter, säger Mandus.

Med Proton Lightings armatur Spektrum Tunable White anpassar du själv ljuset från varma 2700K till kalla 6500K.

Vill du veta mer?

Klicka här för att läsa mer om personligt ljus och armaturen Spektrum

Vad är Kelvin?

Temperaturenheten kelvin, som betecknas K, är vanligast förekommande i tekniska och vetenskapliga sammanhang och utgår från absoluta nollpunkten, det vill säga den teoretiskt lägsta temperaturen som går att uppnå (0 grader kelvin motsvarar ca -273 grader Celsius). Skalstegen är exakt lika stora; en ökning i temperaturen med 1 kelvin är samma sak som en ökning med 1 °C.

Färgtemperaturen för ljus mäts i antal kelvin och är ett mått på en ideal svartkropp (typ järnbit) som utstrålar ljus i en färgton som motsvarar den temperatur den är upphettad till. När till exempel en glödtråd upphettas till 2700 grader kelvin utstrålas ett ljus med motsvarande färgtemperatur.

Varmt ljus betecknas ligga vid 2700 K och en färgtemperatur som närmar sig 4000 K anses vara kallt. Ännu högre kelvin ger ett än blåare sken. LED-lampor som understiger 3000 kelvin brukar benämnas varmvita.

Din dokumentsamling

Dokument