Här får växterna inte växa


Spira Blommor är en av Sveriges största blomsteraktörer. Med stora leveranser av blommor till de flesta kedjor inom svensk dagligvaruhandel innehöll deras beställning till oss speciella behov varav ett stack ut; en belysningslösning som i princip ska kunna stanna tiden …

Armatur
Tage
Installatör
Johan Olsson, Elinstallationer Södra Sverige AB
Grossist
Ahlsell, Bulltofta, Lina Englund
Ansvarig säljare Exaktor
Rickard Bengtsson

Spira – växtlagret där växterna inte får växa

I Spiras 22 000 m2 stora lagerlokal i Malmö behöver de lagerförda blommorna bevara sin hållbarhet, personalen ska samtidigt ha bästa möjliga arbetsförhållanden och det ska värnas om såväl miljö som en god ekonomisk lösning. En lista på specifika önskemål som alla måste vara uppfyllda.

För att blommor ska bibehålla sin spänst och livslängd på lagret räcker en sval temperatur långt – men inte hela vägen. Temperaturen påverkar, men så gör även ljuset. Det måste nämligen finnas rätt belysning utan något som helst spår av UV-ljus. Detta då UV-ljus driver på växtprocessen i blommorna och leder till att livslängden kortas. LED-ljus har fördelen att inte avge så mycket, eller rentav obefintlig mängd UV-ljus, vilket gör det perfekt för just växtlager. Den armatur vi ansåg mest lämpat för just detta ändamål var Tage med IP 23.

Den befintliga belysningen som fanns innan inflytt levde inte upp till Spiras krav om UV-fri belysning och de ställde därför krav på fastighetsägaren att byta all belysning till UV-fri LED-belysning. Förutom att den nu är växtvänlig sänker bytet av belysningslösning energiförbrukningen och skapar en mer energisnål fastighet – någonting som fastighetsägaren också gynnas av.
Med andra ord, en välgjord investering som gynnar alla inblandade.

Förutom att ljussätta lagerlokalen fick vi även möjlighet att ljussätta den 731 kvadratmeter stora kontorslandskapet på andra våningen. Här sitter ljuspanel Moln.

Förutom att ge blommorna rätt förutsättningar var det även viktigt för Spira att ge sina medarbetare rätt arbetsförhållanden. För att man ska kunna arbeta och må bra i samma ljus som växterna krävs rätt Lux på lagret. I just i detta fall innebar det Lux 500.

Utöver dessa fundamentala aspekter fanns även ett miljöperspektiv som en starkt lysande stjärna över hela projektet. För då vi med rätt belysning kan ge växterna rätt förhållanden och förlänga livslängden på blommorna så minskar vi även svinnet.

Blommor som utsatts för UV-ljus har ofta kommit för långt i växtprocessen och är därför svårsålda eller inte aktuella för försäljning över huvud taget. Tack vare rätt belysning blir det därför mindre svinn.

Sammanfattningsvis, till skillnad från Spiras gamla lagerlokal, är denna utrustad med ett jämnt fördelat UV-fritt ljus som styrs med sensor, sparar energi, får de anställda att må bra och som hjälper blommorna bibehålla sin spänst och livslängd genom att nästintill stanna tiden …

Din dokumentsamling

Dokument